ANTYKARIERA


I ZAJĘCIA CYKLICZNE
zobacz więcej >>>

I. ZAJĘCIA CYKLICZNE

ALTERKARIERA
TWOJA ŚCIEŻKA SERCA - ODKRYJ SWOJE POWOŁANIE

Prowadzi: Tanna Jakubowicz - Mount

Program obejmuje 9 spotkań odbywających się przez 3 miesiące co tydzień (październik - grudzień 2009) oraz dwa intensywne warsztaty weekendowe. Warsztaty stacjonarne odbywają się co tydzień, w środy (godz. 18:00 – 21:00), cena jednego spotkania wynosi 90 zł. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 października 2009, wstęp 90 zł, , godz. 18:00- 21:00.
Warsztaty wyjazdowe odbywają się 21-22.XI.2009 oraz 5-6.XII.2009 (sobota godz.11-18, niedziela godz. 11-17, cena za weekend 300 zł)
Zgłoszenia: do 21 października, poprzedzone konieczną rozmową kwalifikacyjną i podpisaniem kontraktu z prowadzącą zajęcia.

Uwaga:
warsztat adresowany jest do osób, które przepracowały swoje podstawowe problemy relacyjne z rodziną pierwotną i nie oczekują terapii! Osoby, które zdecydują się na wzięcie udziału w całości kursu, po pierwszym spotkaniu, w ciągu tygodnia wpłacają zaliczkę w wysokości 420 zł (I rata) na konto Stowarzyszenia "U Źródła" (koniecznie z dopiskiem "Ścieżka serca, T. Jakubowicz”). Istnieje możliwość zapłacenia pozostałej sumy w dwóch ratach. Osoby, które wpłacą dwie pierwsze raty do końca października otrzymają 10 % zniżkiMotto:
Każdy człowiek ma jedyne w swoim rodzaju powołanie i takie wewnętrzne wyposażenie, aby to powołanie wypełnić
.

W głębi serca dobrze wiemy, że każdemu z nas wiodłoby się lepiej, gdybyśmy robili to, co kochamy... Znaczna część ludzi przyjmuje niezadowolenie z pracy jako coś oczywistego, inni traktują pracę jako konieczne wyrzeczenie, pomimo gnębiącego ich poczucia, że "się sprzedali". Bardzo niewielu z radością wygląda poniedziałku. Wielu też porzuca marzenia lub wstydzi się do nich przyznać, bo uznaje się za pokonanych przez prozę życia. A po latach ciężkiej pracy, nagle odkrywa, że w drodze wspinania się po szczeblach kariery wspięli się na sam szczyt, ale zauważyli, że drabina była przystawiona nie do tej ściany, co potrzeba! Często dopiero pod koniec życia ludzie zaczynają żałować tego, co zrobili, ale przede wszystkim tego, czego nie zrobili.

  • Czy zarabiasz pieniądze, robiąc to co kochasz?
  • Czy nęka cię rozdźwięk pomiędzy życiem a pracą; między codziennymi wysiłkami a marzeniami?
  • Czy praca jest koniecznym wyrzeczeniem w twoim życiu?
  • Czy możliwe jest, abyś był w pracy sobą, nie musiał ukrywać własnej autentyczności w imię przetrwania na rynku pracy?
  • Czy nabrałeś umiejętności, o której mówił już Lao-tsy, aby po prostu płynąć jak woda i we właściwym czasie znajdować się we właściwym dla siebie miejscu?
  • Czy umiesz "rozciągać czas" tak, aby praca zamiast tobą rządzić - wpasowywała się w twoje życie?

Inspiracją autorskiego warsztatu Tanny Jakubowicz - Mount pt. "Alterkariera - Twoja Ścieżka Serca - Powołanie - Pasja - Praca" jest książka Ricka Jarow'a "Antykariera- w poszukiwaniu pracy życia".

Autor książki jest twórcą pojęcia alterkariery, doradcą wielu biznesmenów, a także nauczycielem duchowym.

Alterkariera odpowiada na proste, lecz bardzo ważne pytania: Czy można zarabiać pieniądze robiąc to, co się kocha? Czy można stworzyć pracę , która będzie pasją życia? Odpowiedź autora jest twierdząca.

Alterkariera to odkrywanie własnego powołania, to mapa wyznaczająca drogę z najgłębszych zakamarków ludzkiej duszy do kształtu naszego życia w świecie. To praktyczny sposób wyrażania naszej niepowtarzalności; próba pogodzenia wartości materialnych i duchowych.
Alterkariera to praca naszego życia, która daje przeświadczenie o bogactwie możliwości i wzajemnej współzależności z innymi ludźmi i wszelkimi żyjącymi istotami.
Wyzwala nas z kręgu niedostatku, z obrazu świata opartego na lęku, gdzie stale dominuje obawa o własne bezpieczeństwo.
Droga Alterkariery nie jest drogą łatwą ani prostą. Wymaga wielkiej determinacji. Jednak nagrodą jest poczucie własnej wartości i godności wynikające z faktu, że samemu decyduje się o swoim losie, robi to, co chce, rozwija się i dąży do swojego najwyższego celu.
Życie w zgodzie z alterkarierą jest wielką przygodą, jest sztuką, wartością samą w sobie...

Tanna Jakubowicz-Mount

Tanna Jakubowicz-Mount

  Psychoterapeutka, rozwinęła w Polsce nurt psychologii transpersonalnej, zajmuje się integralnym rozwojem człowieka. Jest przewodniczącą Polskiego Forum Transpersonalnego. Promuje kulturę holistyczną - ujmującą świat i człowieka jako jeden organizm - kulturę miłości, uważności i szacunku dla wszystkiego co żyje. Tanna prowadzi autorską terapię inicjacyjną, tzn. towarzyszy ludziom w poszukiwaniu prawdziwego ja, swojego powołania i drogi życiowej. Praktykuje buddyzm zen i szamanizm (jako system uzdrawiania), które pozwalają jej uzyskać spokój, intuicję i inspirację potrzebną do pracy z ludźmi.