Warsztaty Dagmary Gmitrzak

20-21.IV.2013
„Inteligencja serca – Jak otworzyc serce i doświadczać miłości” , Dagmara Gmitrzak (Warszawa)
30.VI-7.VII.2013
Inteligencja serca. Jak otworzyc serce i doświadczac miłości”, Dagmara Gmitrzak (Nowe Kawkowo)