MIEJSCA GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ POMOC I WSPARCIE:
 


1. Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

 

  Dwudniowe warsztaty „Jak przeżyć żałobę, jak towarzyszyć bliskiej osobie w przeżywaniu żałoby”, prowadzi Ewa Chalimoniuk, terminy: 6-7.X.04, 4-5. II.05;


   

  Grupa stacjonarna dla osób z problemami onkologicznymi (od października do czerwca 2005), prowadzą: Anna Zarzycka i Dorota Nowis – Makaruk
Grupa nastawiona jest na wsparcie w trudnej sytuacji życiowej i możliwość wymiany doświadczeń związanych z chorobą. Daje szansę na dzielenie się przeżyciami i uczuciami. Poszerzenie świadomości może być pomocne w procesie leczenia i kształtowaniu nastawienia do rehabilitacji. Spotkania raz w tygodniu.
ul. Katowicka 18, 0-22 617 61 64, www.lps.pl

 


2. MABOR Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego w Warszawie

Dwudniowy warsztat „Strefa milczenia – o radzeniu sobie ze stratą dziecka poczętego”
Warsztat skierowany jest do kobiet, które przeżyły śmierć dziecka poczętego lub tez tych kobiet, które chciałyby zrozumieć, na czym polega dramat matki Aniołka, czyli utraconego przedwcześnie dziecka. Warsztat jest poświęcony analizie traumy śmierci dziecka poczętego i pojawiających się trudności w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka. Dziecko poczęte, choć jest szanowaną społecznie wartością w momencie poczęcia, gdy umiera – nie zaznawszy życia na tym świecie – staje się nieważne i nieistotne w odbiorze społecznym. Dla kobiet natomiast jest to czas żałoby po odejściu bardzo bliskiej osoby. Taka niespójność odbioru społecznego i przeżywania kobiety dodatkowo utrudnia czas godzenia się z niezawinioną śmiercią. Warsztat ten traktuje o najważniejszych elementach traumy śmierci dziecka i opisuje różne sposoby radzenia sobie ze śmiercią.
Warszawa, ul. Bonifacego 104, 0-22 642 78 50, http://mabor.com

 


3.SEM –Praca z umysłem i ciałem, psychoterapia, szkolenia w Łodzi
Warsztaty „Praca ze śpiączką i stanami bliskimi śmierci”, prowadzą: Katarzyna Bekier, Ewa Reimschussel.
Posługują się metodą psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindela. ( www.pracazprocesem.org )
Łodź, ul. P.O.W. 28 lok.8, 0-42 6323164, 0606 339 365
 


4. Kurs dla wolontariuszy w Krakowie
Kurs rozpoczyna się we wtorek 4 listopada 2003 roku o godz.17:00 w "Hospicjum św.Łazarza" w Krakowie, ul.Fatimska 17 (dzielnica: Nowa Huta), tel. 641-43-30 lub 641-46-59
Trwa od listopada 2003 do lutego 2004, zajęcia odbywają się dwa x tyg. godz.17:00-19:00
Dotyczy zagadnień związanych z ruchem hospicyjnym, zagrożeniami chorobą nowotworową i jej objawami, zagadnień geriatrycznych i choroby Alzheimera, sensu cierpienia i opieki religijnej nad ciężko chorym oraz praktycznych wskazówek odnośnie pielęgnacji nieuleczalnie chorego, omawia zagadnienia dotyczące leczenia nowotworów, zasad opieki hospicyjnej, mówienia trudnej prawdy i higieny śmierci, roli wolontariusza w opiece hospicyjnej, instytucji opiekuńczych, prawnego obowiązku rodziny do pełnienia opieki nad chorym, oraz problemów prawnych związanych ze zgonem chorego. Jest nieodpłatny. Ukończenie kursu daje możliwość uczestniczenia w pracach zespołu wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza oraz znajomość pielęgnacji przewlekle chorego.
Kurs kierowany do osób zainteresowanych pracą wolontaryjną lub zwiększeniem znajomości zasad opieki pomocnych w pielęgnowaniu członka rodziny nie daje uprawnień (certyfikatu) do opieki nad chorym.
 


5. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”

Organizuje warsztaty dla chorych na raka i osób wspierających w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.
0-71 329 02 13, Wrocław, ul. Reymonta 8, www.psychoonkologia.pl , www.simonton.pl
 


6. Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Poza Centrum w Warszawie:
Warsztat „ZE ŚMIERCIĄ PRZEZ ŻYCIE”, prowadzący: Tomasz Szwed-Stępkowski
termin 18-19 grudzień 2004
Ukryta, chociaż przejawia się na każdym kroku. Oczywista, choć tak trudno o niej myśleć, a jeszcze trudniej, mówić. Jedni Ją wielbią, inni przeklinają. Część uważa, że zaczynamy proces umierania w chwili narodzin, a reszta stawia sobie nowe cele, realizuje potrzeby i pragnienia, jakby ich życie nie miało mieć końca. Jak wygląda Twoja Śmierć? Nosisz ją w sobie, czy umieszczasz w jakimś nienazwanym Świecie, w nieokreślonym Jutro? Chcesz o Niej wiedzieć wcześniej zanim sama zmusi Cię do spotkania?
Warszawa, ul. Oboźna 7 lok.64, 0-22 446 92 90 (lub bezpośrednio u prowadzącego:
tel. kom. 0 605 346 089 - Tomasz Szwed – Stępkowski)
 


W GDAŃSKU:

1. GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE - Jak żyć ze stratą?

Jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli nie możesz poradzić sobie z chorobą bliskiej osoby lub z trudną sytuacją po starcie kogoś bliskiego zachęcamy do udziału w grupie wsparcia.

Spotkania adresowane są do osób, które doświadczyły straty bliskiej osoby i nie mogą sobie z tym poradzić, poszukują wsparcia w żałobie.

Podczas spotkań możliwość prowadzenia niczym nieskrępowanych rozmów, współodczuwania i współprzeżywania problemów związanych ze śmiercią bliskiej osoby, zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji, pomoc w przystosowaniu się do licznych zmian, doświadczenie uzdrawiającej mocy czyjejś obecności, uświadomienie czasu trwania procesu żałoby, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Grupa prowadzona jest przez doświadczonych psychologów.

Spotkania są cotygodniowe, bezpłatne.


2. GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE

Podczas spotkań możliwość omawiania bieżących problemów związanych z opieką nad osobą chorą, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, pomoc w przystosowaniu się do zachodzących zmian spowodowanych postępującą chorobą bliskiej osoby.

Centrum Psychoedukacji Fundacji Hospicyjnej oferuje także porady psychologiczne, terapię indywidualną oraz warsztaty i szkolenia dla: gimnazjalistów, młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów i dorosłych.

Szczegółowych informacji dotyczących terapii indywidualnej oraz grup wsparcia udziela:

Agnieszka Płodziszewska psycholog

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, Ul. Kopernika 6, Gdańsk

Tel. (58) 340 61 17, tel. kom. 697 998 206,

e-mail: psycholog@hospicjum.info

3. GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE I PO INNEJ STRACIE.

Propozycja przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy w bólu po stracie cierpią, zamykając się na świat i ludzi.

Czas trwania: spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu 3 godziny w okresie dwóch miesięcy.

Termin: O terminie rozpoczęcia zajęć zawiadomimy po skompletowaniu grupy.

Koszt uczestnictwa: 360 zł

Prowadzący: Ewa Sobieszek-Johansson, Aleksandra Gołąbek

Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie pod numerami telefonów: (071)3640687 w godzinach 18-20, lub 0604187416. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki w wysokości 60 zł, która nie podlega zwrotowi. Pozostałą kwotę można wpłacić przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatu.

Nr konta: 50102055581111129262400074