AKTUALNOŚCI:

listopad 2008
 • 8-9.XI- Warsztat wokalny dla początkujących „Laboratorium głosu”, Olga Szwajgier (Warszawa)
 • 8-11.XI - Warsztat jogi z magicznym labiryntem ognia i kursem gotowania według pięciu przemian, prowadzi Maria Rzucidło
 • 14-16.XI - Warsztat taneczny Terapii Bodymind „Misterium Kości”, Kama Korytowska
 • 21-23.XI - „Tantra Wojownika”, Dawid i Zosia Rzepeccy
grudzień 2008
 • 6-7.XII - Warsztat wokalny dla początkujących „Laboratorium głosu”, Olga Szwajgier (Warszawa)
 • 28.XII- 1.I - „Magiczne Rytuały Przejścia czyli Wegetariański Sylwester z Tantrą”, Mariusz i Gaya Wisniewscy13-14 wrzesień
KURS INSTRUKTORSKI TAŃCÓW W KRĘGU

(Sacred Circle Dance)

Zapraszamy do udziału w kursie instruktorskim TAŃCÓW W KRĘGU (Circle Dance).

Tańce w kręgu zostały zebrane i opracowane przez niemieckiego baletmistrza Bernharda Wosiena. Są to najczęściej tańce ludowe. Pochodzą z różnych regionów świata, m.in. z Bałkanów, Grecji, Armenii, Izraela, Rosji, Francji, Szkocji, Irlandii, z Wysp Kanaryjskich, z Ameryki Południowej. Oddzielną grupę stanowią tańce relaksacyjne i współczesne układy choreograficzne, w których wykorzystano krąg. Od kilkunastu lat są chętnie tańczone przez grupy formalne i nieformalne na całym świecie. Bycie w grupie, prosty, naturalny ruch, różnorodność melodii i rytmów łączy radość życia z wrażliwością i zrozumieniem - siebie i innych, dlatego są bardzo użyteczną formą terapii tańcem.

Adresatami kursu są: nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, reedukatorzy, terapeuci oraz wszyscy, którzy chcą wzbogacić warsztat pracy lub po prostu lubią taniec i ruch.

Kurs ten umożliwi uczestnikom:

 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych;
 • poznanie lub udoskonalenie metodyki nauczania tańców w kręgu;
 • wykorzystywanie tańca i ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;
 • nauczenie się współdziałania w grupie dla osiągnięcia zamierzonego celu;
 • nawiązywanie kontaktu z innymi poprzez mowę niewerbalną - wzrok, gestykulację, dotyk;
 • stymulację zmysłów, przede wszystkim słuchu i dotyku, lepsze odczuwanie siebie w przestrzeni;
 • odczuwanie tempa i rytmu, ekspresji osobistej w zależności od zewnętrznych impulsów, jakie wysyła muzyka;
 • poznanie symboliki języka ciała.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu instruktorskiego Tańce w kręgu wydany przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Lublinie, Stowarzyszenie Edukatorów Ruchu Kreatywnego w Warszawie oraz Ośrodek “Kined" Joanna Zwoleńska.

KURS INSTRUKTORSKI BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

TAŃCE W KRĘGU - WARSZTAT WPROWADZAJĄCY

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 3 - 5 października 2008/Warszawa
piątek w godz. 10.00 - 17.00, sobota w godz. 10.00 - 19.00, niedziela w godz. 10.00 - 17.00

Program:

 • Nauka około 13/15 tańców rosyjskich
 • Prezentacja różnych sposobów uczenia Tańców w Kręgu,
 • Planowanie zajęć Tańców w Kręgu,
 • Sposoby zapisywania kroków tańców,

Istnieje możliwość samodzielnego poprowadzenia przez każdego uczestnika warsztatu jednego tańca; każda osoba prowadząca krąg otrzyma informacje zwrotne (w przyjaznej atmosferze) od Lynn Frances oraz grupy.

Prowadzenie: LYNN FRANCES z Ośrodka Hartcentre/Wielka Brytania. Jedna z najbardziej doświadczonych nauczycielek Tańców w Kręgu (Circle Dance) w Wielkiej Brytanii. Uczy tej formy tańca od 1983 roku w Europie oraz poza jej granicami (w tym w Polsce).

 

Uczestnicy otrzymają płytę z nagraną muzyką do wszystkich tańców oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu.

TAŃCE W KRĘGU - ZASTOSOWANIE W CHOREOTERAPII.

kurs dla instruktorów tańca w kręgu

27 - 28 lutego 2009, piątek w godz. 18.00 - 21.00 i sobota w godz. 10.00 - 19.00. Warszawa
W ramach kursu przewidujemy wprowadzenie teoretyczne, jak również naukę 6 tańców w kręgu z pokazaniem możliwości ich zastosowania w zajęciach terapeutycznych oraz rozwojowych oraz sposobów łączenia tańców w kręgu z improwizacją ruchową.

Prowadzi: Zuzanna Pędzich,
ukończyła studia magisterskie na wydziale terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jako nauczyciel tańców w kręgu i terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. W latach 1997-2002 pracowała w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie współpracuje z Fundacją Psychoonkologii „Ogród Nadziei". Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Szkoli członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu, m. in. w zakresie zastosowania tańców w kręgu w choreoterapii. Jest współzałożycielką Instytutu DMT - Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem i sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu oraz płytę z muzyką do tańców.

KOBIERZEC TAŃCEM TKANY - warsztat Tańców w Kręgu.

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 24 - 25 stycznia 2009
Warszawa, sobota, niedziela w godz. 10.00 - 17.00
W programie nauka 13 - 15 tańców z różnych stron Europy. W programie nauka 13 - 15 tańców.

I. Tworzenie wzorca
tancerz - potrzeby i swoboda ciała, Wzór kroków - charakter i pochodzenie tańca, Muzyka i ruch - wzajemna relacja, doświadczanie ciałem, określanie energii jaką niesie muzyka i ruch.

II. Rozłożenie kobierca,
Integracja i zharmonizowaniue elementów wzorca, Odczytywanie treści i znaczeń tańców, Umiejętność wyboru elementów tworzących opowieść.

Prowadzi: Hanna Sypiańska,
dyplomowana nauczycielka Techniki Alexandra, absolwentka The Constructive Teaching Centre w Londynie, członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra, instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, nauczycielka Tańców w kręgu (jej nauczyciele to Laura Shannon, Lynn Frances i Michael Gabriel z Open Dance Center w Londynie). Od 1997 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia Tańców w Kręgu. Prowadziła w ramach programu „Dojrzewalni róż" warsztaty Techniki Alexandra „Bezgrzeszne ciało" oraz improwizacji tańca „Tańcząca bez winy i wstydu".

TAŃCE INTEGRACYJNE I KOROWODOWE

kurs dla instruktorów tańca w kręgu 30 - 31 maja 2009 / Warszawa

To warsztat nauki tańców, które mogą przydać się na każdą okazję - zabawy szkolne i karnawałowe, towarzyskie spotkania i festyny, prezentacje na scenie i urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Celem tych tańców jest taneczna zabawa, która integruje grupę, pozwala jej uczestnikom poznać się i akceptować ich różnorodność, uczy współpracy, kultury bycia w zespole, radości ze wspólnego działania. Daje również szansę na samoprezentację w atmosferze bezpieczeństwa i zachęca to twórczego działania.

W programie warsztatu:

nauka około 15 - 17 układów tanecznych korowodów, tańców w kręgu, spirali, tańców w częstą zmianą partnerów do muzyki ludowej i popularnej.

Prowadzi: JOANNA ZWOLEŃSKA
z Ośrodka KINED, pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu według programu Fundacji Findhorn (Szkocja), instruktorka Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy), instruktorka Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka i terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Arteterapii,terapeutka Polarity i Samoświadomości ciała (na podstawie metody M. Feldenkraisa i M. Buscha), uczennica dr Gabrieli Wosien, Lynn Frances i Richarda Bryant-Jefferies'a, oraz Anny Barton, Laury Shannon, Petera Vallance'a, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation i Kiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine Studd, uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA: Carli Hannaford i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej a także instruktorki i terapeutki Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt. Posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii Edukacyjnej - Wizualne Kręgi.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu oraz płytę z muzyką do tańców.

TAŃCE KWIATÓW DR BACHA (BACH FLOWER DANCES)

17 - 19 kwietnia 2009 /Warszawa,
piątek w godz. 18.00 - 21.00, sobota, niedziela w godz. 10.00 - 17.00

Tańce Kwiatów dr Bacha Tańce Kwiatów dr Bacha (Bach Flower Dances) to unikatowa forma Tańców w Kręgu. Ich twórczynią jest Łotyszka, Anastasia Geng, (1922 - 2002), nauczycielka tańców medytacyjnych (sacred dance), znawczyni starożytnych obyczajów i rytuałów związanych z kulturą Łotwy i krajów bałtyckich. Jest twórczynią układów tańców poświęconych naturze: drzewom, ziołom, kwiatom, fazom księżyca. Wiele z nich bazuje na tradycyjnym folklorze Łotwy.

W 1985 roku Anastasia Geng odkryła głęboki związek między stworzonymi przez siebie tańcami a harmonizującą i uzdrawiającą energią esencji kwiatowych dr Edwarda Bacha. Na przestrzeni lat powstało 38 tańców - tyle, ile jest ekstraktów kwiatowych dr Bacha. Mamy więc: Crab Apple dance (taniec dzikiej jabłoni), Honeysucle dance (taniec wiciokrzewu ), Red Chestnut dance (taniec kasztanowca czerwonego), Oak Dance (taniec dębu) itp.

Podczas kwietniowego warsztatu będziemy uczyć się wszystkich Tańców Kwiatowych dr Bacha oraz innych tańców związanych z Naturą. Warsztat poprowadzi Martine Winnington, wspaniała nauczycielka ze Szwajcarii, uczennica Anastasii Geng.
(więcej o Anastasii Geng: www.martinewinnington.com/anastasia_geng_gb.html
o terapii esencjami kwiatowymi i o jej twórcy dr Edwardzie Bachu: www.bachcentre.com/centre/drbach.htm

MARTINE WINNINGTON

kurs dla instruktorów tańca w kręguMieszka w Szwajcarii. Uczy Tańców w Kręgu w kraju i za granicą. Łączy w swojej praktyce wiedzę na temat esencji kwiatowych dr Edwarda Bacha z całościowym podejściem do zdrowia. Uczy różnych stylów tańca, tradycji, współpracując z wieloma nauczycielami. Obecnie propaguje stworzone przez Anastazję Geng tańce związane z esencjami kwiatowymi dr Bacha, wskazując na ich uzdrawiający aspekt. Postrzega tańce jako możliwość podniesienia żywotności organizmu, pielęgnowanie relacji z sobą samym oraz innymi ludźmi. W czasie warsztatu tworzy radosną i pełną życzliwości atmosferę, co sprawia, że uczenie się tańców staje się łatwe i przyjemne.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu. Będzie możliwość kupienia trzech płyt CD z nagranymi melodiami do Tańców Kwiatów dr Bacha oraz tańcami Natury “From the Heart” (wszystkie 38 melodii Bach Flower Dances mieszczą się na dwóch płytach cd, na trzeciej znajdą się 24 melodie do tańców Natury “From the Heart”).

FINAŁ KURSU/Nałęczów

Lipiec lub sierpień 2009 (dokładny termin finału kursu podamy w październiku 2008).
Prowadzenie: Joanna Zwoleńska z Ośrodka KINED
Warunkiem udziału w kursie jest:

 • udokumentowany udział w 5 warsztatach Tańców w Kręgu,
 • praktyczna znajomość ok. 50 tańców w kręgu,
 • umiejętność pracy z grupą (mile widziane są osoby z wykształceniem pedagogicznym),
 • aktywny udział w zajęciach.

Ogólny program:

 • doskonalenie metodyki nauczania tańców w kręgu:
  • tańce edukacyjne,
  • tańce terapeutyczne (integracja odruchów),
  • taniec i plastyka,
 • prezentacje grupowe w warunkach plenerowych (m. in. w sanatorium, w parku zdrojowym itp.)
 • przygotowanie scenariuszy do programów:
  • Mandala życia
  • Żywioły
  • Sacrum w tańcu
  • Roztańczone bajki
  • W różnych rytmach, kształtach, formach
  • wg propozycji uczestników
 • nauka ok. 15 nowych tańców (będzie trochę tańców polskich)

Organizacja, realizacja i prowadzenie zajęć: Joanna Zwoleńska
pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu (patrz: „Tańce integracyjne i korowodowe”)

ZGŁOSZENIA:

Na warsztaty: z Lynn Frances, z Zuzanną Pędzich, z Hanną Sypiańską, Joanną Zwoleńską, Martine Winnington
do Barbary Zieleńskiej, kontakt, tel. 0661 591 639

Na kurs finałowy w Nałęczowie
Do Joanny Zwoleńskiej, kined@poczta.onet.pl 0 602 269 644

WPŁATY:

„Tańce w Kręgu - warsztat wprowadzający” z Lynn Frances do 12 września 2008
„Tańce w Kręgu - zastosowanie w choreoterapii” z Zuzanną Pędzich do 10 listopada 2008
„Kobierzec tańcem tkany” z Hanną Sypiańską do 9 stycznia 2009
„Tańce integracyjne i korowodowe”z Joanną Zwoleńską do 6 lutego 2009
“Tańce Kwiatów dr Bacha” z Martine Winnington do 16 marca 2009
Terminy wpłat oraz szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu na kurs finałowy do Nałęczowa zostaną podane we wrześniu lub październiku 2008.
- możesz przeczytać o kursie instruktorskim tańców w kręgu w formacie dokumentu tekstowego, lub możesz go przesłać znajomym - DOKUMENT TEKSTOWY
8-9 listopada
Warsztat wokalny dla początkujących LABORATORIUM GŁOSU - ODKRYJ SWÓJ GŁOS

prowadzi Olga Szwajgier

 Olga Szwajgier – jeden z największych sopranów świata uczy jak uleczyć swój głos i swoją duszę. Podczas zajęć możemy przekonać się, że całe nasze ciało wraz z krtanią i strunami głosowymi jest doskonałym instrumentem muzycznym. Warsztaty inspirują do badania i poszukiwania swoich ukrytych możliwości głosowych, pomagają odbudować wiarę w siebie, uczą tolerancji i akceptacji oraz wykorzystywania swoich błędów na drodze rozwoju.

Olga Szwajgier wierzy, że wszystkie wydarzenia w naszym życiu spowodowane są naszymi myślami i słowami - Twoje myśli i słowa - powtarza często - tworzą Twoją rzeczywistość. Nie narzuca jedynej i słusznej drogi, wprost przeciwnie - ukazuje, że powielanie innych to zaprzepaszczenie siebie. Zachęca do korzystania z potęgi swojej intuicji, wyobraźni, wizualizacji i autosugestii. Bazuje na harmonii ciała, umysłu i ducha. Warsztaty przeznaczone są nie tylko dla amatorów, lecz także dla wokalistów, aktorów, nauczycieli i osób, dla których wyraźny i dźwięczny głos w pracy jest niezbędny. Z doświadczenia pedagogicznego Olgi wynika, że nie ma osób bez słuchu, głosu czy poczucia rytmu, jest tylko nieumiejętność posługiwania się tymi środkami ekspresji. Olga uczy jak śpiewać całym ciałem, wierząc, że to co jest dostępne dla niej, dostępne jest też innym ludziom. Zachęcamy więc do udziału w warsztacie każdego, kto chciałby otworzyć się na tę nową i niezwykłą formę wyrażania siebie.

W programie zajęć:
poznanie unikatowej metody pracy z głosem Olgi Szwajgier , nauka specyficznej dla tej metody emisji głosu , techniki operowania głosem , praca nad jego świadomym brzmieniem , poznanie swoich możliwości głosowych oraz odkrywanie własnej indywidualności i i ekspresji poprzez dźwięk.

Miejsce: Warszawa, MDK, ul. Łazienkowska 7 Cena: 300 zł Kontakt:
Stowarzyszenie U Źródła, www.u-zrodla.pl, info@u-zrodla.pl, Maja Wołosiewicz 0606994366

14-16 listopada
Warsztat taneczny terapii bodymaind MISTERIUM KOŚCI

prowadzi Kama Korytowska

Terapia bodymind ma swoje korzenie w ciele i umyśle - w niezwykłych strukturach, które mają swoją własną świadomość, własną osobowość, a poprzez które postrzegamy, doświadczamy i działamy w życiu. Mamy kości, mięśnie, narządy, krew i limfę, układ nerwowy i wiele innych struktur, które możemy świadomie poznać i uaktywnić, a które otwierają nas na nowe sposoby postrzegania świata poszerzając jednocześnie repertuar ruchu i działania.
 Kości są archaiczną skałą naszego ciała - nie tylko twarde i długowieczne, ale też żywe i giętkie. Wiążą nas z przodkami, plemienną tożsamością oraz przynależnością do swojego miejsca na ziemi. Ich klarowność i stabilność daje nam poczucie gruntu, struktury i pojemnika dla wewnętrznych procesów bodymind. Stopniowo je poznając, świadomie odczuwając i tańcząc z naszych kości, zaczynamy doświadczać stanów klarowności, spokoju i jasności formy.

Godziny:

 • 8.00 - 8.30 medytacja (sobota, niedziela)
 • 10.30 - 18.30 piątek: Ziemia - Ugruntowanie
 • sobota: Powietrze - Lot
 • niedziela: Niebo i Ziemia - Integracja
 • 20.30 - 21.30 ruch autentyczny/integracja dnia (piątek, sobota)

Kama Korytowska (MA)
jest absolwentką Integrative Bodywork and Movement Therapy Institute (Body-Mind Centering, Ruch Autentyczny, Psychologia Somatyczna). Od 1996 roku studiuje Ustawienia Hellingerowskie. Prowadzi warsztaty ustawień rodzinnych oraz zajęcia terapii bodymind w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Mieszka od ponad dwudziestu lat w Cambridge, gdzie prowadzi prywatną praktykę. Miejsce: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego w Nowym Kawkowie pod Olsztynem. Cena 300 zł + koszty pobytu i wyżywienia.

Kontakt:
www.kawkowopolana.pl Jacek Towalski 0602219382, Maja Wołosiewicz 0606994366.

21-23  listopada
TANTRA WOJOWNIKA

prowadzą: Dawid i Zosia Rzepeccy

Tantra Wojownika to trening integrujący doświadczanie Ducha z doświadczaniem Ciała. To trening odnajdywania i akceptacji siebie na wszystkich płaszczyznach rozwoju; duchowej, psychicznej, uczuciowej, emocjonalnej i fizycznej.

 Podczas warsztatu:

 • Poznasz tantryczne techniki oddechowe i ruchowe wzbogacające Twoją osobistą ścieżkę poznania.
 • Odblokujesz swoje ciało fizyczne i energetyczne na swobodny przepływ radości.
 • Doświadczysz pobudzenia Twojej energii miłości, sposobów jej generowania oraz jej kumulacji.
 • Dowiesz się jak energia Miłości może wzbogacić Twoje życie fizyczne i duchowe.

 Tantra Wojownika to pragmatyczna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju poprzez radość czerpania z życia w pełni.
Miejsce:
Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego w Nowym Kawkowie pod Olsztynem.
Cena
350 zł + koszty pobytu i wyżywienia.
Kontakt:
www.kawkowopolana.pl Jacek Towalski 0602219382, Maja Wołosiewicz 0606994366.

6-7 grudnia
Warsztat wokalny dla początkujących LABORATORIUM GŁOSU - ODKRYJ SWÓJ GŁOS

prowadzi Olga Szwajgier

Warsztaty inspirują do badania i poszukiwania swoich ukrytych możliwości głososwych, pomagają osbudować wiarę w siebie, uczą akceptacji oraz wykorzystywania swoich błedów na drodze rozwoju. W programie: unikatowa metoda pracy z głosem, nauka emisji głosu, poznanie swoich możliwości głosowych.

Miejsce:
Warszawa,MDK,  ul. Łazienkowska 7, cena 300 zł.

Kontakt:
Stowarzyszenie U Źródła, www.u-zrodla.pl, info@u-zrodla.pl, Maja Wołosiewicz 0606994366

15 grudnia
SPOTKANIE KRĘGU KOBIET I CEREMONIA PEŁNI

prowadzi Joanna Eichelberger

Zapraszamy Kobiety na cykliczne spotkania w Kręgu, którego częścią będzie Ceremonia Pełni w tradycji indiańskiej. Spotkamy się razem aby, wzmocnić więzi między nami, poszukać i odbudować korzenie naszej kobiecej religijności i duchowości. To co tu będziemy robić, to będzie próba nawiązania więzi z kobietami, które były przed nami i posłuchanie ich – co mają nam do przekazania. Krąg będzie miejscem intymnych spotkań między nami, w którym będzie się można bezpiecznie dobrać do naszych cierpień i odkryć źródła naszej siły. Będziemy pracować nad starymi wzorcami zachowań żeby je wykorzenić i zastąpić nowymi, pełnymi mocy i życia. Zbudujemy w sobie kobietę, która ufa sobie, kieruje się intuicją, potrafi głęboko oddychać, rozumie i kocha swoje ciało. Będzie tu miejsce na realizację swoich pasji i marzeń i dużo dobrej magii. Do zobaczenia w Kręgu – Joanna Eichelberger

Miejsce: Radość ul. Zagórzańska 29 H
Cena: 30 zł
Kontakt:
Stowarzyszenie U Źródła www.u-zrodla.pl, Joanna Eichelberger 0601168977 eichelberger@u-zrodla.pl

28.XII.2008- 1.I.2009
MAGICZNE RYTUAŁY PRZEJŚCIA - CZYLI WEGETARIANSKI SYLWESTER Z TANTRĄ

prowadzą: Gaya i Mariusz Wiśniewscy

Zapraszamy do spędzenia Sylwestra i tych kilku najważniejszych dni w roku w przepięknym miejscu na Mazurach - w urokliwym Ośrodku Rozwoju Osobistego położonym wśród malowniczych lasów i jezior ok. 25 km od Olsztyna.   Zapraszamy na  5 dni hucznej i wyjątkowej zabawy oraz czas uruchomienia zmysłów i odkrycia magii Tantry.  Zapewnimy wypoczynek dla ducha i ciała, intensywną regenerację po roku trudów, doenergetyzowanie się oraz przywitanie Nowego Roku przy ogniu, w magicznym kamiennym kręgu. Wsparciem dla zdrowia i energii będzie też wzmacniająca kuchnia wegetariańska, a dla ciała masaże, sauna i szałas potów. Sylwester tantryczny jest  rytualnym  przejściem, z tego co już nam dobrze znane, czyli roku 2008 i wkroczenie w nieznane, czym zawsze staje się dla nas Nowy Rok.  Będzie to miejsce na pozostawienie tych wszystkich rzeczy, których już nie chcemy dalej zabierać z sobą w nowy rok. Będzie to czas  na sprecyzowanie oraz nadanie Mocy naszym planom i wewnętrznym potrzebom.

PROWADZĄCY:

Mariusz Wiśniewski

Jest psychoterapeutą, reżyserem teatralnym, wykładowcą i... poszukującym. Od wielu lat prowadzi zajęcia tantry, szamańskie i rozwoju osobistego jak również terapię indywidualną we Francji ,Szwajcarii i Włoszech, od 2000 roku w Polsce.  W wieku 21 lat po raz pierwszy  uczestniczył  w zaawansowanych zajęciach  psychoterapii (gesztalt), co jak się okazało  w przyszłości miało zdeterminować jego kierunek pracy. Wiele lat życia spędził w teatrze jako aktor i reżyser teatralny co pozwoliło mu stworzyć własną formę teatru, którą nazwał teatrem przebudzenia. Pobierał nauki u wielu nauczycieli, pracował z ciałem i naturą, odbywał i odbywa wędrówki szamańskie. Podróżował po Ameryce Południowej, Azji, Syberii i Afryce cały czas poszukując symbolicznego Graala. Podczas tych podróży poznał tantrę:    ( Margo Anand, Daniel Odier, Jacke Painter „Body Integration”, Sudheer Roche). Ukończył Institut de Formation en Communikation et Therapie Psycho-Corporelle w Strasbourgu, a także szkołę Paula Rebillota w The school of Gestalt and Experimental Teaching, Uczestniczył  i współpracuje  w warsztatach  Cloda Coldy „Dance Sensitive”.

Gaya Wiśniewska

Jest psychologiem, terapeutą medycyny chińskiej i uzdrowicielem. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie jakie zdobyła w trakcie wieloletnich poszukiwań. Zetknęła się w swoim życiu z różnymi systemami energetycznego spojrzenia na człowieka i na jego powiązanie ze wszechświatem. Studiowała makrobiotykę, Tradycyjną Medycynę Chińską, leczenie dźwiękiem misami tybetańskimi i gongiem, bioenergoterapię i inne metody uzdrawiania ducha i ciała, przestrzeni i ziemi. Uczestniczyła w wielu warsztatach psychoterapeutycznych. Bliska jest jej Filozofia Taoistyczna i tantryczne podejście buddyjskie. Nie praktykuje jednej ścieżki, jej droga to wykorzystanie ogromnego doświadczenia ludzi dla dobra innych. Tantra jest wypełnieniem tej drogi. Dziś w systemie uzdrawiania spostrzega człowieka w bardzo szerokim spektrum.

MIEJSCE:
Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego w Nowym Kawkowie pod Olsztynem. Nowe Kawkowo 52 a, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, 25 km na płn-zach od Olsztyna, http://www.kawkowopolana.pl/. Uwaga!!! Prosimy o nie przywożenie ze sobą własnych psów i kotów (ze względu na zwierzęta w Ośrodku - wilczura, rotwailera i sześć kotów)!!!!

TERMIN:
zaczynamy 28.12.2008 o godzinie 11.00,  kończymy obiadem 1.01.2009

CENNIK:
 zajęcia 700zł - ( para 1300 zł ) + koszt pobytu (100 - 135 zł/ dziennie)

KONTAKT:
www.kawkowopolana.pl, kawkowo@kawkowopolana.pl
www.u-zrodla.pl, info@u-zrodla.pl
Jacek Towalski 0602219382, Maja Wołosiewicz 0606994366.

 
WARSZTATY  HELLINGEROWSKIE

Prowadzone przez Ewę Cyzman-Bany

 • Warsztaty i seminaria hellingerowskie
  • Cuda szyte na miarę czyli zwykły-niezwykły warsztat ustawień Berta Hellingera
  • Warsztat "W Poszukiwaniu Miłości"
 • UGOR- Ustawieniowa Grupa Osobistego Rozwoju
 • Zapach kobiety - Grupa Rozwoju Osobistego dla Kobiet
 • GROM - Grupa Rozwoju Osobistego dla Mężczyzn

WIĘCEJ INFORMACJI O USTAWIENIACH HELLINGEROWSKICH ORAZ PROWADZĄCEJ EWIE CYZMAN ZNAJDZIECIE NA STRONIE WWW.U-ZRODLA.PL

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych
„U ŹRÓDŁA”
00-735 Warszawa, ul. Iwicka 40 m. 29 (adres tylko do korespondencji)
Konto: Bank Millennium S.A. 00- 924 Warszawa ul.Kopernika 36
48 1160 2202 0000 0000 45533680